Regulamin

REGULAMIN


§1

DEFINICJE

 1. Regulamin– niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, która posiada zdolność prawną przyznaną przez szczególne przepisy, która zgodnie z podanym Regulaminem dokonuje Zamówienia.
 3. Sprzedawca – sprzedawcą jest  Plasthoff Sp z o.o., 08-110 Siedlce ul. Kolejowa 1, NIP: 8212666593, REGON 385260671
 4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, który korzysta ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Umowa sprzedaży – umowa zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 6. Towar – produkty, artykuły oferowane przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Sklepu Internetowego TwojePasy.pl.
 7. Sklep Internetowy – serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.twojepasy.pl za pośrednictwem którego Klient dokonuje zamówień.
 8. Formularz Rejestracji– formularz dostępny na stronie Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient, poprzez podanie danych osobowych tworzy konto użytkownika, dzięki któremu może dokonywać zakupów Towaru.
 9. Formularz Zamówienia - formularz dostępny na stronie Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient nieposiadający konta użytkownika może dokonywać zakupów Towaru.

 

§2

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego TwojePasy.pl (www.twojepasy.pl) którego właścicielem jest Plasthoff Sp z o.o., 08-110 Siedlce ul. Kolejowa 1, NIP: 8212666593, REGON 385260671.
 2. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej przez sprzedawcę z klientem dlatego udostępniany jest nieodpłatnie przed jej zawarciem. 
 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z usług Sprzedawcy dla Klienta jest szczegółowe zapoznanie się z niniejszym regulaminem. Akceptacja oraz przestrzeganie wszystkich postanowień widniejących w regulaminie pozwala Klientowi na korzystanie z usług Sprzedawcy.
 1. Umowa Sprzedaży, zawierana za pośrednictwem Sklepu Internetowego ustanawiana jest na czas określony i rozwiązana jest z chwilą dostawy Klientowi lub osobie przez niego wskazanej zamówionego Towaru.
 2. Sprzedawca na podstawie deklaracji producentów lub ich upoważnionych przedstawicieli oświadcza, że wszystkie prezentowane przez niego towary są dopuszczone do obrotu, fabrycznie nowe, a także pozbawione wad fizycznych i prawnych.
 3. Informacje o towarach podane w ich opisie, zwłaszcza parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 4. Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym, a także do informowania Sprzedawcy o wszelkich zmianach mających wpływ na realizację umowy. Korespondencja kierowana jest przez Sprzedawcę do Klienta na dane teleadresowe podane przez Klienta jako aktualne.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.
 6. Wszystkie prawa związane z własnością intelektualną sklepu internetowego należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

 

§3

INFORMACJE PODSTAWOWE I DANE TECHNICZNE

 1. Korzystanie z usług Sprzedawcy jest dobrowolne oraz bezpłatne.
 2. Warunkiem korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę jest dostęp do sieci Internet, poprawnie skonfigurowana i zainstalowana przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek internetowych w podanych wersjach lub nowszych, z włączoną obsługą plików "cookies" Internet Explorer 7.0, Netscape 7.0, Mozilla Firefox 11.0,  Google Chrome 12.0.0 lub ich nowsze wersje), a także dysponowanie kontem poczty elektronicznej (e-mail).
 3. Sprzedawca zamieszcza informacje na temat swojej oferty na stronie internetowej i umożliwia  dokonanie zakupu towarów znajdujących się w bazie Sprzedawcy za pomocą Formularza zamówienia drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem .

 

§4

PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY

 1. Sprzedawca zamieszcza w sklepie internetowym TwojePasy.pl informacje dotyczące swojej oferty i umożliwia drogą elektroniczną - zgodnie z niniejszym Regulaminem - zakup towarów znajdujących się w ofercie Sprzedawcy.
 2. Zakupów można dokonywać przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 3. Zamówienia na Towar składane są za pośrednictwem Sklepu Internetowego poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia.
 4. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 14:00 oraz w sobotę, niedzielę i święta rozpatrywane będą od rana następnego dnia pracy.
 5. Składanie zamówień przez Klientów zarejestrowanych w Sklepie Internetowym następuje poprzez dodanie Towarów do koszyka oraz zatwierdzenie woli zamówienia. W przypadku Klientów niezarejestrowanych w serwisie, zamówienie towarów następuje poprzez dodanie Towarów do koszyka oraz wypełnienie Formularza Zamówienia poprzez wskazanie wymaganych danych wg informacji wyświetlanych przy jego realizacji.
 6. Wysłanie Zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem „złóż zamówienie”) stanowi ofertę Klienta złożoną firmie TwojePasy.pl Sp z o.o. co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 7. W przypadku podania błędnych informacji przez Kupującego, lub opóźnienia w ich podaniu Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie.

 

§5

CENA I SPOSOBY PŁATNOŚĆ ZA ZAKUPIONY TOWAR

 1. Wszystkie ceny towarów podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów dostawy.
 2. Cena towaru uwidoczniona w ofercie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.
 3. Akceptowanymi przez Sprzedawcę formami płatności za zakupione towary są:
 • Przelew elektroniczny za pomocą systemu PayU –bezpieczny i wygodny sposób na opłacenie swoich zakupów
 • Tradycyjny przelew na nasze konto PEKAO  SA o/Siedlce 57 1020 4476 0000 8102 0424 5205
 • Zapłata przy odbiorze – płatne kurierowi w momencie dostarczenia przesyłki
 • „Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.”
 • Gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie firmy: 08-110 Siedlce ul. Brzeska 76 w godz 8:00 - 15:00
 • Dostępne formy płatności:
  Karty płatnicze:
  * Visa
  * Visa Electron
  * MasterCard
  * MasterCard Electronic
  * Maestro

 1. Na zapłatę za towar czekamy do 7 dni roboczych, po tym terminie wysyłamy do Państwa informację o braku płatności. W ciągu kolejnych 3 dni roboczych w przypadku braku płatności następuje anulowanie zamówienia.
 2. Na każdy towar Sprzedawca wystawia paragon fiskalny lub fakturę VAT.
 3. Odbiór osobisty możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-15:00  po wcześniejszym skontaktowaniu się ze Sprzedawcą.
 4. Rozliczenia płatności online przeprowadzane są przez Blue Media S.A. (bluemedia.pl)
 5.   W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do
  karty płatniczej Zamawiającego
 6. Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia musi być wskazany od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.
 7. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

§6

WYSYŁKA TOWARU

 1. Wszystkie towary wysyłamy zazwyczaj w terminie do 24h od dnia zaksięgowania wpłaty na naszym rachunku bankowym lub wiadomości z informacją o wysyłce za pobraniem. W wyjątkowych sytuacjach (sobota, niedziela i święta) termin ten może ulec przedłużeniu.
 2. Wysyłany towar jest pakowany w sposób chroniący przed uszkodzeniem.
 3. Towar wysyłamy korzystając z usług firm kurierskich i operatorów pocztowych.
 4. Przesyłki wysyłamy od poniedziałku do piątku.
 5. Koszty przesyłki, jakie Państwa obowiązują są widoczne w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz sposobu płatności.
 6. Podane koszty transportu dotyczą przesyłek realizowanych wyłącznie na terytorium RP. W przypadku wysyłki za granicę, koszty transportu są ustalane indywidualnie (zgodnie z taryfikatorem przewoźników).

 

§7

UPRAWNIENIA KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy.
 2. Prawo do odstąpienia nie przysługuje w przypadku towarów o właściwościach określonych przez konsumenta, wyprodukowanych według jego specyfikacji lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 3. Zwrot towaru powinien nastąpić nie później niż po upływie 14 dni od dnia w którym konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta weszła w posiadanie rzeczy. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.
 4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, konsument musi poinformować Sprzedawcę przesyłając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed upływem podanego terminu. W takim przypadku Umowa uważana jest za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 5. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Możliwe jest również wypełnienie i przesłanie formularza odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na nasz adres mailowy: biuro@twojepasy.pl
 6. Konsument który skorzystał z prawa odstąpienia, otrzyma potwierdzenie odstąpienia  pocztą elektroniczną.
 7. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy wszystkie otrzymane płatności, w  tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostarczenia, innego niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez nas), po wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 8. Zwrot płatności dokonany będzie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez konsumenta użyte w pierwotnej transakcji.
 9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności, do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jej odesłania.
 10. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 11. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta Klient odstępujący od umowy zobowiązany jest do pokrycia następujących kosztów:
 • bezpośrednich kosztów zwrotu towaru do Sprzedawcę,
 • jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia konsumentowi towaru inny niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę,  sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 1. Zwracany przez Klienta towar musi być kompletny. Klient zobowiązany jest zapewnić należyte pakowanie odsyłanego towaru uniemożliwiające jego uszkodzenie w czasie transportu. W przypadku, gdy towar nosi ślady użytkowania konsument jest odpowiedzialny wobec Sprzedawcy za zmniejszenie wartości towaru wskutek korzystania z towaru.


§8

REKLAMACJE

 1. Klient będący osobą fizyczną ma prawo do zwrotu towaru wyłącznie w przypadku niezgodności towaru z Umową Sprzedaży.
 2. Klient przed dokonaniem odbioru towaru winien sprawdzić stan dostarczanej mu przesyłki w obecności osoby, która ją dostarczyła. Ewentualne reklamacje należy zgłosić w pierwszej kolejności osobie dostarczającej przesyłkę, która ma obowiązek przyjąć zgłoszone reklamacje i dokonać spisania protokołu szkodowego opisującego stan przesyłki w momencie dostawy wraz z jej widocznymi uszkodzeniami. Klient może odmówić odbioru przesyłki uszkodzonej.
 3. Sprzedawca zobowiązany jest do wydania towaru bez wad. W przypadku stwierdzenia wady towaru Klientowi przysługuje uprawnienie do skorzystania z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi.
 4. Uprawnienie do złożenia reklamacji z tytułu rękojmi przysługuje Klientowi w terminie dwóch lat od daty doręczenia towaru i jednego roku od daty stwierdzenia wady towaru. Na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, Klient może żądać naprawienia, wymiany, obniżenia ceny towaru albo w przypadku, gdy wada jest istotna może odstąpić od umowy sprzedaży.
 5. Klient nie będący konsumentem może złożyć reklamację poprzez przesłanie wypełnionego formularza reklamacji na adres Sprzedawcy.
 6. Reklamacja pisemna powinna zawierać:
 • imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby Klienta
 • numer zamówienia;
 • oznaczenie reklamowanego towaru wraz z datą jego zakupu;
 • numer konta bankowego Klienta;
 • przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację;
 • określenie roszczenia.
 1. Do realizacji roszczeń reklamacyjnych potrzebne jest udowodnienie zakupu towaru u Sprzedawcy (np. poprzez dołączenie dowodu zakupu tj. faktury lub paragonu).
 2. Sprzedawca poinformuje Klienta o przyjęciu lub odrzuceniu reklamacji w terminie 14 dni od dnia przyjęcia reklamacji.
 3. W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca dokona na swój koszt wymiany albo naprawy towaru. Sprzedawca wskazuje, że w przypadku gdy naprawa albo wymiana zareklamowanego towaru okażą się niemożliwe lub wymagać będą nadmiernych kosztów poinformuje o tym niezwłocznie Klienta. W takim przypadku Klient będzie uprawniony do żądania obniżenia ceny towaru i zwrotu części ceny towaru lub zwrotu pełnej ceny towaru przy jednoczesnym odstąpieniu od umowy.
 4. Żądania reklamacyjne rozpatrywane są bezpłatnie.

 

§9

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem baz danych osobowych podanych przez Klienta Sklepu Internetowego w związku z zakupami jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.
 3. Sprzedawca zbiera tylko dane niezbędne do wykonania umowy sprzedaży tj. imię, nazwisko, numer telefonu, e-mail, dane adresowe, nazwa firmy oraz NIP w przypadku Przedsiębiorcy oraz dane do wysyłki (imię, nazwisko, telefon, nazwa firmy, ulica i numer domu, kod pocztowy, miasto, kraj). Dane te nie są danymi wrażliwymi w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:
  • W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „zamawiam” Klienci posiadający konto w Sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.
  • Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Sprzedawcy na adres biuro@twojepasy.pl  .
  • Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.
 5. Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies”. Klient może wyłączyć ten mechanizm w swojej przeglądarce internetowej, jednakże może to utrudnić lub uniemożliwi korzystanie ze stron Sklepu.

 

 

 


§10

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn tj.: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych, zmiany adresu - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych, Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy na zasadach określonych w pkt §7
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawca a Klientem będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym.
 5. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwemu rzeczowo sądowi powszechnemu z siedzibą w Siedlcach.
 6. Składający Zamówienie Klient oświadcza, iż zapoznał się z treścią i akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.11.2016

 

Płatności Shoper

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl