Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.TwojePasy.pl

  1. Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych zawartych w serwisie jest PLASTHOFF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. KOLEJOWA 1 08-110 SIEDLCE

REGON: 385260671, NIP: 8212666593, KRS: 0000822144,

adres poczty elektronicznej: twojepasy@twojepasy.pl

  1. Jakiego rodzaju dane osobowe zbieramy?

TwojePasy.pl może zbierać Twoje Dane osobowe za pośrednictwem strony internetowej TwojePasy.pl poprzez odpowiednie formularze: imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu lub numer konta (podany przez klienta w przypadku dokonywania zwrotu towaru), nazwa firmy , nip, regon podczas gdy użytkownik przegląda stronę, rejestruje się, składa zamówienie online, kontaktuje się z TwojePasy.pl lub uczestniczy w promocjach. Ponadto e-truck.pl zbiera wszystkie informacje dotyczące sposobu nawigowania po stronie oraz sposobu interakcji użytkownika ze sklepem. 


  1. W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

- w celu przetworzenia i doręczenia zamówienia za pośrednictwem kuriera oraz informowania o statusie zamówienia przez pocztę elektroniczną;

- w celu tworzenia rejestru na stronie i zarządzanie nim tj. tworzenie profili nawigacyjnych użytkownika. Profilowanie wykorzystuje dane osobowe klienta i informacje dotyczące jego sposobu nawigowania poprzez oglądane produkty, artykuły dodane do koszyka, odwiedzane sekcje itd.

- w celu bieżącej obsługi oraz rozwijaniu procesu zakupów online;

- w celu wysyłania informacji dotyczących promocji, nowości i spersonalizowanych informacji dopasowanych do zainteresowań i potrzeb za pośrednictwem poczty elektronicznej, lub poczty tradycyjnej;

- w celu odpowiedzi na żądania wykonania prawa do dostępu, sprostowania, usunięcia i sprzeciwu, a także na zapytania i skargi;

-w celu zarządzania usługą powiadomień o dostępności artykułów na stronie;

- w celu wystawiania dowodów zakupu: paragonów fiskalnych, faktur sprzedaży oaz dodatkowo do celów podatkowych.

  1. Czas przechowywania Twoich danych osobowych?

Przechowujemy Twoje dane osobowe jedynie przez zasadnie potrzebny okres mając na względzie takie potrzeby, jak udzielanie odpowiedzi na zapytania i rozwiązywanie problemów, wprowadzanie ulepszeń, reklamacji, gwarancji, aktywowanie usług oraz spełnianie wymogów obowiązujących przepisów prawa . Oznacza to, że TwojePasy.pl może przechowywać dane osobowe przez uzasadniony okres nawet gdy zainteresowany zaprzestał już korzystania z usług lub zaprzestał korzystania ze strony. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną zablokowane we wszystkich systemach TwojePasy.pl

  1. Na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe ?

Wykonanie umowy
Podstawą prawną dla przetwarzania Twoich danych osobowych jest wykonanie umowy sprzedaży. W tym względzie Jesteś zobowiązany podać dane potrzebne do wykonania umowy. W przypadku niepodania tych danych nie jest możliwe wykonanie umowy sprzedaży.

Obowiązki prawne
Obsługa i wystawianie faktur sprzedaży opiera się na obowiązku prawnym TwojePasy.pl w relacjach z Tobą.

Zgoda
W przypadku następujących celów podstawą prawną dla przetwarzania Twoich danych osobowych będzie zgoda, o ile zostanie ona udzielona:

- zarządzanie rejestrem na stronie;

- zarządzanie usługą wysyłania informacji dotyczących wyłącznych promocji, nowości i spersonalizowanych informacji dopasowanych do Twojego profilu;

- odpowiadanie na żądania wykonania prawa do dostępu, sprostowania, usunięcia i sprzeciwu, a także na zapytania i Twoje skargi;

- zarządzanie usługą powiadomień o dostępności artykułów na stronie.

Uzasadniony interes
W przypadku następujących celów podstawą prawną dla przetwarzania danych osobowych zainteresowanego będzie uzasadniony interes TwojePasy.pl:

- tworzenie profili na podstawie sposobu nawigowania na stronie Twoje zarejestrowanego, jak również innych użytkowników, którzy udostępnili nam swoje dane do jakichkolwiek innych celów;

- tworzenie profili do wysyłania informacji dotyczących wyłącznych promocji, nowości i spersonalizowanych informacji dopasowanych do Twojego profilu;

- wysyłanie ankiet dotyczących zadowolenia klientów TwojePasy.pl z zakupionych produktów lub używanych usług w celu poproszenia ich o opinię i ulepszania tychże produktów i usług.

Naszym uzasadnionym interesem jest możliwość gwarantowania, że nasza strona jest bezpieczna, a także pomaganie TwojePasy.pl w zrozumieniu potrzeb, oczekiwań i poziomu Twojego zadowolenia, aby w ten sposób ulepszać usługi, produkty. Wszystkie te działania są realizowane w celu podniesienia poziomu Twojego zadowolenia i zapewnienia unikalnych doświadczeń podczas nawigowania i zakupów.

  1. Jakim odbiorcą możemy ujawniać Twoje dane osobowe?

Dane osobowe zainteresowanego mogą być przekazywane/ujawniane następującym odbiorcom:

- administracji publicznej i instytucjom publicznym, gdy wymagają tego przepisy prawa podatkowego, pracy, ubezpieczeń społecznych lub inne

- firmom zajmującym się przetwarzaniem danych, takim jak dostawcy świadczący usługi dla TwojePasy.pl (firmy kurierskie, systemy płatności internetowej, agencje, firmy zajmujące się wysyłaniem informacji handlowych lub profilowaniem itp.).

Firma TwojePasy.pl nie sprzedaje danych swoich klientów podmiotom trzecim.

  1. W jaki sposób chronimy Twoje dane osobowe?

TwojePasy.pl wykorzystuje takie metody ochrony informacji jak zapory sieciowe, procedury kontroli dostępu i mechanizmy kryptograficzne w celu zapobiegania nieautoryzowanemu dostępowi do danych i zagwarantowania poufności danych. Aby to umożliwić, użytkownik wyraża zgodę na uzyskanie danych przez TwojePasy.pl do celów uwierzytelnienia w ramach kontroli dostępu.

Ponadto wszelkie transakcje dokonywane za pośrednictwem strony są realizowane przy użyciu bezpiecznych systemów płatności. Poufne dane płatnicze są przesyłane bezpośrednio i w zaszyfrowanej postaci (SSL) do odpowiedniej instytucji.
Firma TwojePasy.pl deklaruje, że wdrożyła wszystkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne, aby zagwarantować bezpieczeństwo i integralność danych osobowych, które przetwarza, a także by zapobiegać ich utracie, modyfikacji i/lub dostępowi ze strony nieupoważnionych osób trzecich.

  1. Jakie Masz prawa ?

 

Prawo dostępu

Masz prawo do uzyskania informacji, czy TwojePasy.pl przetwarza dane osobowe, które Cię dotyczą, oraz do

uzyskania dostępu do swoich danych osobowych, którymi dysponuje.

Prawo do sprostowania

Możesz zażądać od TwojePasy.pl sprostowania danych osobowych, gdy są one niedokładne, lub ich uzupełnienia, gdy są niekompletne. Użytkownicy zarejestrowani na naszej stronie mogą też łatwo i bezpośrednio poprawić swoje dane poprzez dokonanie odpowiednich zmian w swoim profilu.

Prawo do usunięcia/„bycia zapomnianym”

Masz prawo w każdej chwili usunąć jakiekolwiek dane przetwarzane przez TwojePasy.pl, z wyjątkiem następujących sytuacji:

* masz niezakończone postępowanie z Działem Obsługi Klienta
* masz otwarte zamówienie, które nie zostało jeszcze wysłane lub zostało wysłane tylko częściowo
* masz nieuregulowany dług wobec TwojePasy.pl, niezależnie od metody płatności
* jeśli dokonałaś(eś) jakikolwiek zakup, zachowamy Twoje dane osobowe dotyczące transakcji w celach księgowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania danych, w takim przypadku będą one przechowywane

wyłącznie w celu dochodzenia i obrony roszczeń.

Prawo do otrzymania danych

Masz prawo otrzymać dane osobowe w powszechnie używanym formacie nadającym

się do odczytu maszynowego i przekazać je innemu podmiotowi, gdy przetwarzanie danych opiera się na zgodzie lub

umowie i odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Prawo do sprzeciwu

Możesz sprzeciwić się wobec przetwarzania danych osobowych w oparciu o interes publiczny lub uzasadniony interes , którymi kieruje się TwojePasy.pl, w tym wobec profilowania. W takim przypadku TwojePasy.pl zaprzestanie przetwarzania danych, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania lub w celu dochodzenia lub obrony roszczeń. W tej sprawie prosimy o kontakt pod adresem: twojepasy@twojepasy.pl

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Masz prawo, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i które wywołuje wobec niego skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływa. Niemniej nie będzie możliwe wykonanie tego prawa w przypadku, gdy decyzja ta jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a TwojePasy.pl; jest dozwolona prawem, któremu podlega TwojePasy.pl i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą; lub opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą.

Prawo do wniesienia skargi

Masz prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

  1. Pliki „cookies”

Administrator stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy plików "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników ze Sklepu internetowego TwojePasy.pl Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" może uniemożliwić korzystanie ze Sklepu internetowego TwojePasy.pl

RODO
Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia, w tym na korzystanie z usług internetowych. 

PRZETWARZANIE DANYCH

Przetwarzając twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa (zwłaszcza z RODO), w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

CELE PRZETWARZANIA

W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być:
– świadczenie poszczególnych usług oferowanych w Serwisie, w tym wysyłanie materiałów edukacyjnych oraz obsługa szkoleń,
– marketing bezpośredni oferowanych usług, inny niż newsletter tj. oparty na twojej zgodzie,
– wysyłanie newslettera tj. świadczenie usług drogą elektroniczną.

Ponadto wykorzystujemy twoje dane do marketingu bezpośredniego dostosowując do ciebie wyświetlane treści reklamowe.

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe przetwarzamy tylko gdy mamy ku temu podstawę prawną. Podstawami, które mają zastosowanie w naszym Serwisie, a także w związku z nim – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku są:
– umowa o świadczenie Usług lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem tej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
– ciążący na nas obowiązek prawny, zwłaszcza związany z rachunkowością w przypadku odpłatnych usług (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
– nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych osobowych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z Serwisem, w tym świadczonymi Usługami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
– nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na profilowaniu użytkowników odwiedzających Serwis w celach marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
– nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na zbieraniu opinii użytkowników Serwisu o Serwisie co pozwala nam go ulepszać zgodnie z sugestiami użytkowników (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
– nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na zbieraniu danych w celach statystycznych oraz analitycznych co pozwala nam na optymalizację naszego Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
– nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na analizie wybranych i zarejestrowanych rozmów z działem obsługi klienta naszego Serwisu w celu poprawy jakości świadczonych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
– Twoja zgoda wyrażona w Serwisie w przypadku gdy wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Jeśli podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych jest twoja zgoda pamiętaj, że możesz ją w każdej chwili wycofać lub ograniczyć.

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl